பெலாரஸ் எல்லையில் அகதிகளை முடக்கிய போலந்து

பெலாரஸுடனான போலந்தின் கிழக்கு எல்லையில் போலந்துக்குள் நுழைய முயன்ற அகதிகளின் முயற்சிகளை முறியடித்துள்ளதாக போலந்து தெரிவித்துள்ளது.