மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

திருகோணமலை நகரசபைக்கான தழிழர் சமூக ஜனநாயக் கட்சியின் மெழுகுதிரி சின்னத்தில் போட்டியிடும் சிவபுரி வேட்பாளர் பிரகாஷ் அவர்களின் வட்டாரமான கஸ்தூரி நகரில் நடத்தப்பட்ட மக்கள் சந்திப்பு…