மூவரில் ஒருவரின் உயிரை குடிக்கும் புதிய வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு

தென் ஆப்பிரிக்காவில் NeoCov என்ற புதிய வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட மூன்றில் ஒருவர் இறக்கும் அபாயம் இருப்பதாகவும் வுஹான் விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.