மெகெல்லேயைக் கைப்பற்றியதிலிருந்து முன்னேறும் போராளிகள்

எதியோப்பியாவின் திக்ரே பிராந்தியத் தலைநகரான மெகெல்லேயை அரசாங்கப் படைகளிடமிருந்து கைப்பற்றியதையடுத்து, அங்குள்ள போராளிகள் தொடர்ந்து முன்னேறுகின்றனர்.