மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் சீனாவின் சுற்றுச்சூழல் பேரழிவு

ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தில் சீனக் கடனைத் தூண்டும் உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள், உணர்திறன் நிறைந்த பகுதிகளில் மீளமுடியாத சூழலியல் கேடுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சீனாவுடனான தனது ஈடுபாட்டை அதிகரிக்கத் தொடங்கிய மேற்கு ஆப்பிரிக்கா, இத்தகைய சீன சிதைவுகளில் முன்னணியில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது.