மோடி ஆதரிக்கும்: பாலியல் புகாரில் சிக்கிய பிரஜ்வல் ரேவண்ணா தேடப்படும் குற்றவாளியாக பிரகடனம்

இந்தியாவையே உலுக்கிய பாலியல் புகாரில் சிக்கிய, பிரஜ்வல் ரேவண்ணாவை, தேடப்படும் குற்றவாளியாக எஸ்ஐடி பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது.