வலதுசாரிகளுக்கு எதிராக அணி திரண்ட மக்கள்!

(Maniam)

தென் அமெரிக்க நாடான ஹொண்டுராசில் (Honduras) கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் சியோமாரா காஸ்ட்ரோ (Xiamomara Castro) என்ற இடதுசாரி சார்புள்ள பெண்மணி வெற்றி பெற்று ஜனாதிபதினார்.