அலரிமாளிகையும் முற்றுகை

கொள்ளுப்பிட்டியவில் உள்ள பிரதமர் வாசஸ்தலமான அலரி மாளிகையும் போராட்டக்காரர்களால் முற்றுகையிடப்பட்டுள்ளது.

https://dailymirror-video-out.s3.amazonaws.com/thumb_39b27b8ec9.jpg