பிஹார் தேர்தல் முடிவும் கைநழுவிய பிறந்த நாள் பரிசும்!

பிஹாரில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குவதற்குச் சில நிமிடங்கள் முன்புவரை வட இந்திய ஊடகங்கள், குறிப்பாக இந்தி செய்தி சேனல்கள் தேஜஸ்வியின் புகழ்பாடிக் கொண்டிருந்தன. அடுத்த முதல்வர் தேஜஸ்விதான் என ஆரூடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன.