ஆட்டம் ஆரம்பம் அது உதை பந்தாட்ட திருவிழாவாக……

(சாகரன்)

பன்னிரண்டு வருடத் தயாரிப்பு 5000 பேருக்கு அதிகமானவர்களின் உயிர் இழப்பு… தியாகம் சர்வதேச நாடுகள் மனித உரிமை அமைப்புகளின் கண்டனம் எண்ணை வருமானத்தால் இவை எல்லாவற்றையும் செய்து காட்டிய சிறிய நாடு எட்டு புதிய விளையாடுத் தளங்களை அமைத்து உலக நாடுகள் நிராகரிக்க முடியாத அளவிற்கு உலக கோப்பையிற்கான உதைப்பந்தாட்டப் போட்டி ஆரம்பமாகியுள்ளது கட்டாரில்.

Leave a Reply