பெண்களை தங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்குமாறு தலிபான்கள் வலியுறுத்து

தமது வெற்றி மகத்தானது என்று கூறும் தலிபான் தலைவர்கள், அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள், படையினர் மற்றும் பொதுமக்கள், நாடு தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்திருப்பதால் எவ்வித அச்சமும் கொள்ளத் தேவையில்லையென்று உறுதியளித்துள்ளனர்.