20 வருடங்களாக உயராத எம்.பிக்களின் சம்பளங்கள்?

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பளங்கள் கடந்த 20 வருடங்களாக உயர்த்தப்படவில்லையெனக் கூறிய இராஜாங்க அமைச்சர் ஷாந்த பண்டார, 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வரியில்லாத வாகனங்களை இறக்குமதி செய்யுமாறு கோரிக்கை விடுத்ததாக ஊடகங்களில் வெளியாகிய செய்தியில் உண்மையில்லை எனவும் தெரிவித்தார்.