சஜித் பிரேமதாச சார்பில் கட்டுப்பணம்

ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச சார்பில் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான கட்டுப்பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்று (04) முற்பகல், தேர்தல்கள் செயலகத்தில் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச சார்பில் “அன்னம்” சின்னத்துக்கு கட்டுப்பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.