தன்னிறைவு பெற்றது வெனிசுலா!

(Maniam Shanmugam)


2022ஆம் ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில் எண்ணெய் அல்லாத துறைகளில் 14.49 விழுக்காடு வளர்ச்சியை எட்டி வெனி சுலா சாதனை புரிந்துள்ளது. எண்ணெய் வளத்தை நம்பி மட்டுமே தனது பொருளாதாரத்தைத் தக்க வைத்து வந்த வெனிசுலா, திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளுடன் எண்ணெய் அல்லாத துறைகளிலும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.