ஜெனீவாவை எவ்வளவு காலம் நம்பியிருப்பது?

(எம்.எஸ்.எம். ஐயூப்)

ஜெனீவாவில் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் மற்றோர் அமர்வு வருகிறது. இம்மாதம் இறுதிப் பகுதியிலிருந்து, சுமார் ஒரு மாத காலமாக அது நடைபெறும்.