தோழருக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி

திருகோணமலை குச்சவெளி வசந்த் தோழர் சந்திரன் அவர்கள் இன்று இறைவனடி சேர்ந்துவிட்டார் என்பதனை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கின்றேன் தோழருக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி