அமைச்சரவை மாற்றத்தின் முழு விவரம்

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் மற்றுமொரு தடவை அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், அமைச்சுக்கள் சில கைமாற்றப்பட்டன.

1. ஜி.எல்.பீரிஸ்-  வெளிநாட்டலுவல்கள்
2. தினேஸ் குணவர்தன-  கல்வி
3. பவித்ரா வன்னியாராச்சி- போக்குவரத்து
4.. கெஹலிய ரம்புக்வெல –சுகாதாரம்
5. காமினி லொக்குகே- மின்சக்தி
6. டலஸ் அழகபெரும- ஊடகம்
7. நாமல் ராஜபக்ஷ- இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டுக்கு மேலதிகமாக அபிவிருத்திகளை மேற்பார்வை செய்யும் அமைச்சர்